Brzanov Kratosija 2016 1,5l magnum

3,850 ден

Суво црвено вино добиено со класична ферментација, зреено 3 години од кои 16 месеци во нови барици. Грозјето е од 550м.н.в. Содржи 15,3%вол.алкохол, без остаток на шеќер и додаток на адитиви. Во процесот на производство користен е само селективен квасец и минимална количина винобран. Виното не е филтрирано.