Vinjak 1l

ден

Природен пијалак од категоријата на француски коњаци, добиен од бели и црвени домашни сорти на вино како дестилат, одлежан во дабови буриња најмалку 12 месеци. Се конзумира на собна температура како аператиф или дижестив.