Mоќта на независноста. Dark Horse производите го комбинираат култот на модерноста, нашето чувство за естетика како и почитувањето на традицијата. Таквите комбинации се клучот за софистицираното пушење тутун.

Full Flavour

ø 8,1 mm / филтер 15 mm / дилжина 84 mm

Biodegradable / Carbon / Green Point

ø 8,1 mm / филтер 15 mm / дилжина 84 mm

Extra Long Filter

ø 8,1 mm / филтер 24 mm / дилжина 84 mm

XL Carbon&Copper

ø 8,1 mm / филтер 24 mm / дилжина 84 mm

XL Carbon Black

ø 8,1 mm / филтер 24 mm / дилжина 84 mm

XL Carbon

ø 8,1 mm / филтер 24 mm / дилжина 84 mm

Slim Filter Tubes

SlimFull Flavour Long filter

ø 7,0 mm / филтер 20 mm / дилжина 80 mm

SLIMMenthoil Long filter

ø 7,0 mm / филтер 20 mm / дилжина 80 mm

SLIMFull Flavour XL filter

ø 7,0 mm / филтер 24 mm / дилжина 80mm

SLIMMenthol XL filter

ø 7,0 mm / филтер 24 mm / дилжина 80 mm

Хартија за ролање

Мала големина

Димензија: 36x70mm