Brzanov Artizan kuve 2015 0,75l

1,495 ден

Суво црвено вино од сортите Мерлот 50% и Кабернет Франк 50% со класична ферментација. Зреено 3 години од кои 20 месеци во нови барици и една година во шише . Грозјето е од 550м.н.в. Содржи 14%вол.алкохол, без остаток на шеќер и додаток на адитиви. Во процесот на производство користен е само селективен квасец и минимална количина винобран. Виното не е филтрирано.