Brzanov vranec elixir 2012 0,75l

3,350 ден

Суво црвено вино од истоимената сорта 100%, добиено со класична ферментација, зреено 8 години од кои 38 месеци во нови барици и 2 години во шише. Грозјето е од 500м.н.в. Содржи 16%вол.алкохол, без остаток на шеќер и додаток на адитиви. Во процесот на производство користен е само селективен квасец и минимална количина винобран. Виното не е филтрирано.