Ginis 0,33 temno pivo919030

108 ден

ВОДА, ЈАЧМЕНОВ СЛАД, ЈАЧМЕН, ХОПС 4.2
ВТИСНАТ НА АМБАЛАЖАТА
ДА СЕ ЧУВА НА ТЕМНО И ЛАДНО МЕСТО, ЗАШТИТЕНО ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ И ДИРЕКТНА СОНЧЕВА СВЕТЛИНА.