Brzanov Cabernet Frank 2015 0,75l

1,280 ден

Суво црвено вино добиено од истоимената сорта 100%, со класична ферментација, зреено 3 години од кои 20 месеци во нови барици и една година во шише. Грозјето е од 500м.н.в. Содржи 14%вол.алкохол, без остаток на шеќер и додаток на адитиви. Во процесот на производство користен е само селективен квасец и минимална количина винобран. Виното не е филтрирано